Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản tài sản thanh lý, giá khởi điểm 207.323.000 đồng

(11/12/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời các tổ chức có chức năng tổ chức bán đấu giá tham gia chào mức phí tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 07 đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên tài sản đấu giá: tài sản thanh lý

3. Giá khởi điểm: 207.323.000 đồng

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nhận và nộp hồ sơ báo giá: Từ ngày thông báo đến trước 09 giờ ngày 11/12/2018 (Trong giờ hành chính), tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 đường Xuân Đán 1, thành phố Đà Nẵng.

- Mở hồ sơ chào giá: 10 giờ 00 ngày 11/12/2018.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng TCKT, điện thoại: 0236.3714541

Thời gian đề nghị đăng tin: 02 số, vào các ngày 08/12/2018 và 10/12/2018.

 Các tin đã đưa ngày: