Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gia công, lắp dựng hàng rào thép gai phía sau nhà kho A2

(11/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ:  Số 622 Lê Thánh Tông, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.765.761                                                                  

Email: quyphamvan@gdsr.gov.vn

2. Tên công trình:

- Gia công, lắp dựng hàng rào thép gai phía sau nhà kho A2

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Gía gói thầu

 Gía trúng thầu

Nhà thàu trúng thầu

 Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

1

Gia công, lắp dựng hàng rào thép gai phía sau nhà kho A2

Chỉ định thầu rút gọn

34.935.000 đồng

34.935.000 đồng

Cựa hàng vật tư tổng hợp Trương Thị Hằng

 Quyết định số 61/QĐ-CCDTHA ngày 10/11/2018

 Hợp đồng trọn gói

 Các tin đã đưa ngày: