Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí N2, CO2 bảo quản lần đầu 2.600 tấn gạo nhập kho năm 2018

(11/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ:  Số 622 Lê Thánh Tông, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.765.761                                                                  

Email: quyphamvan@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

-Cung cấp khí N2, CO2 bảo quản lần đầu 2.600 tấn gạo nhập kho năm 2018 .

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp khí N2, CO2 bảo quản lần đầu

2.600 tấn gạo nhập kho năm 2018

45.500.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

22/5/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 20/7/2018

 Các tin đã đưa ngày: