Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thành phòng làm việc của bộ phận kho

(11/12/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên.

- Địa chỉ: 32 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thành phòng làm việc của bộ phận kho.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 228/QĐ-CDTNTN ngày 04/12/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa thường xuyên năm 2018 tại Chi cục Dự trữ Nhà nươc Lâm Đồng.

4. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

5. Giá gói thầu: 98.827.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cải tạo, sửa chữa nhà bảo quản thành phòng làm việc của bộ phận kho

98.827.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu tám trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Kinh phí quản lý hành chính theo định mức năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn.

Quý IV/2018.

 

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

 Các tin đã đưa ngày: