Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa thông báo mời thầu Vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân trồng rừng các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kế hoạch năm 2019

(10/12/2018)

1. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo hỗ trợ nhân dân trồng rừng các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa kế hoạch năm 2019.

- Loại GT:  Phi tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu:

+  Số lượng gạo cần vận chuyển: 7.254 tấn

+ Địa điểm nhận hàng: Tại cửa kho các Chi cục DTNN trực thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

+  Địa điểm giao hàng: Trung tâm các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

+  Bên mời thầu: Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

+ Thời gian thực hiện: Vận chuyển theo các đợt và đến khi giao xong gạo hỗ trợ theo kế hoạch tiếp nhận năm 2019 của các huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên dự án: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2018 - 2024 trên địa bàn 04 huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 14/12/2018 đến trước 09h00’ ngày 27/12/2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa, Số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ  (Số tiền bằng chữ: Hai triệu đồng/bộ)

9. Bảo đảm dự thầu: 28.100.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi tám triệu, một trăm ngàn đồng).

10. Thời điểm đóng thầu:  09h00’ ngày 27/12/2018.

11. Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 27/12/2018.

 Các tin đã đưa ngày: