Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Phan Dũng: Cổng thông tin và Bản tin Dự trữ Nhà nước sánh tầm với các ấn phẩm tài chính nước nhà

(18/06/2018)

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2018), ông Phạm Phan Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội), nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước  (DTNN) đã dành cho Cổng thông tin và Bản tin Dự trữ Nhà nước một buổi trò chuyện. Ông nhấn mạnh: “Bản tin và Cổng thông tin DTNN đã luôn bám sát tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành DTNN, ngày càng nâng cao chất lượng, tạo ra những giá trị tinh thần quý báu, từng bước thiết lập chỗ đứng trong lòng độc giả, nhất là độc giả trong Ngành DTNN.”

 

Tiến sỹ Phạm Phan Dũng – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN,

Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu khoa học Tài chính - Ngân hàng

 

PV: Thưa ông, là người nhiều năm gắn bó và luôn trăn trở với sự phát triển của Bản tin DTNN và Cổng Thông tin điện tử DTNN, xin ông một vài đánh giá về vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, vai trò của Cổng thông tin và Bản tin DTNN nói riêng trong hoạt động của ngành DTNN?

Ông Phạm Phan Dũng:

Dự trữ là lĩnh vực kinh tế đặc thù được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Qua mỗi chặng đường phát triển, ngành DTNN ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về DTNN, công tác thông tin, tuyên truyền về họat động của ngành DTNN luôn được lãnh đạo Tổng cục DTNN hết sức quan tâm cả về hình thức và nội dung. Việc thông tin, tuyên truyền được mở ra trên phạm vi rộng trong cả nước thông qua nhiều phương tiên thông tin đại chúng như: các kênh truyền hình, các đài phát thanh, báo in, báo điện tử ... hàng đầu của đất nước. Trong đó, việc lựa chọn Cổng thông tin DTNN và Bản tin DTNN để thúc đẩy công tác thông tin tuyên truyền về ngành là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Với chức năng của mình, thông qua các hoạt động tuyên truyền, Cổng thông tin DTNN và Bản tin DTNN đã góp phần thông tin đầy đủ, đa chiều về hoạt động của ngành. Từ đó, có những đóng góp, chia sẻ hết sức thiết thực giúp ngành DTNN ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh không ngừng, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực tế, Cổng thông tin DTNN và Bản tin DTNN ngày càng khẳng định được vai trò là cơ quan ngôn luận, là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền của ngành, là cầu nối hữu hiệu giữa Tổng cục DTNN với các cơ quan, các đơn vị, các địa phương và với người dân.

PV: Thưa ông, là người sáng lập Cổng Thông tin điện tử DTNN từ năm 2009, ông nhận thấy đến nay, Cổng thông tin điện tử và Bản tin DTNN có bước phát triển như thế nào?

Ông Phạm Phan Dũng:

Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục, sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ, Cổng thông tin và Bản tin DTNN đã dựa vào những thông tin từ cơ sở để khái quát quát hóa thành những bài báo, những bản tin, tạo những giá trị tinh thần quý báu, vừa đưa ra những gương người tốt, việc tốt để nhân lên thành những điển hình tiên tiến trong phong tào thi đua yêu nước của ngành DTNN; vừa để động viên toàn thể cán bô công chức trong ngành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin, tạo được chỗ đứng trong lòng độc giả, nhất là độc giả trong Ngành DTNN.

Với riêng Bản tin DTNN, tôi cho rằng, các ấn phẩm của Bản tin được trình bày đẹp, với nội dung phong phú, có bản sắc riêng của ngành DTNN cho thấy sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, biên tập viên, những nỗ lực đổi mới không ngừng của Bản tin để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng báo chí trong và ngoài Ngành.

Với việc đưa Cổng thông tin DTNN vào hoạt động từ năm 2009- là năm thành lập Tổng cục Dự trữ Nhà nước, có thể nói đó là dấu mốc quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền của Ngành DTNN. Chặng đường 9 năm so với lịch sử hơn 90 năm phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và hơn 60 năm phát triển của DTNN tuy chưa dài, song nội dung thông tin trên Cổng thông tin ngày càng phong phú, chuyên sâu và hình thức thì ngày càng hấp dẫn. Đây là một trong những kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả các chính sách tài chính nói chung và các chính sách về dữ trữ quốc gia nói riêng trên Internet.

Với hai ấn phẩm giấy và điện tử, kết quả tuyên truyền thời gian qua cho thấy, số lượng, chất lượng tin, bài tuyên tuyền về công tác của ngành có sự chuyển biến tích cực, phản ánh kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực DTNN và hoạt động nghiệp vụ của ngành đến đông đảo bạn đọc.

 

 

Tại Hội báo toàn quốc 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quan tâm,

ghi nhận và đánh giá cao nội dung và hình thức trình bày của cuốn Bản tin Dự trữ Nhà nước

 

PV: Thưa ông, vậy ở giai đoạn hiện nay, đâu là những thách thức đối với Cổng thông tin DTNN và Bản tin DTNN và làm thế nào để đối phó với những thách thức này?

Ông Phạm Phan Dũng:

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dịp các bạn đọc nói chung và cá nhân tôi nói riêng dành cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Cổng thông tin DTNN và Bản tin DTNN những tình cảm trân trọng về vị thế, về vai trò của báo chí đối với hoạt động của ngành. Đây cũng là dịp những người làm công tác tuyên truyền tại Tổng cục nhìn lại, nhận diện những thách thức để không ngừng tiếp tục phấn đấu, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo tôi, không chỉ riêng Cổng thông tin và bản tin DTNN mà hiện nay tất cả các cơ quan báo chí đêu gặp rất nhiều thách thức, trong đó nổi bật là các thông tin trên mạng xã hội. Công chúng không chỉ tìm kiếm thông tin qua báo chí mà còn qua các trang mạng xã hội. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra với các cơ quan báo chí hiện nay là phải phản ánh thông tin chính xác, nhanh, nhạy và kịp thời theo tôn chỉ, mục đích và định hướng đã đề ra. Đó là yêu cầu rất lớn đối với người làm báo nói chung, với những người làm công tác tuyên truyền tại Tổng cục nói riêng.

Giờ đây, tầm vóc và vị thế của ngành Dự trữ Nhà nước được nâng lên, nhiệm vụ và trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính giao ngày càng nặng nề hơn, Cổng thông tin và Bản tin DTNN cần phát huy hơn nữa sức trẻ, năng động, sáng tạo trong xu thế và môi trường báo chí hiện đại ngày nay. Cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin bài, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên.

Đồng thời, cần nâng cao tính chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ như Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, của Văn phòng Chính phủ.... trong công tác tuyên truyền, kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và kết quả hoạt động của ngành để tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để Cổng thông tin DTNN và Bản tin DTNN có được một chỗ đứng trong lòng bạn đọc là khó, nhưng để chỗ đứng ấy bền vững chắc hẳn không dễ. Sự bền vững nằm ở chỗ những bài viết của Bản tin và Cổng thông tin DTNN phải luôn bám sát thông tin, phản ánh sinh động các hoạt động chính trị của ngành, từ việc nhập hàng DTQG, rồi việc bảo quản hàng trong mọi điều kiện đến việc hỗ trợ gạo cứu đói cho người nghèo dịp Tết, hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn…

PV: Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đầy ý nghĩa năm nay, ông có nhắn nhủ gì với cán bộ, biên tập viên Cổng thông tin và Bản tin DTNN?

Ông Phạm Phan Dũng:

Với một đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn mỏng song thời gian qua, Cổng thông tin và Bản tin DTNN đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Tôi xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm công tác tuyên truyền của Cổng thông tin và Bản tin DTNN, luôn “bút sắc, lòng trong”, xứng đáng là người lính xung kích trên mặt trận thông tin - tư tưởng của ngành DTNN.

Tôi tin tưởng rằng, cán bộ, biên tập viên, Cổng thông tin và Bản tin DTNN sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới hơn nữa trong hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự phát triển của ngành DTNN nói riêng và ngành Tài chính Việt Nam nói chung.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Hồng Sâm (Thực hiện)Các tin đã đưa ngày: