Quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN 2018: Bộ Tài chính triển khai đồng loạt các chương trình hành động.

(01/03/2018)

Bộ Tài chính là một trong những bộ, ngành sớm triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt, đảm bảo thời hạn đề ra của từng công việc, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN)  cho biết, Bộ Tài chính đang triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, với 8 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và hơn 200 nhiệm vụ cụ thể

PV: Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán NSNN năm 2018. Ông có thể cho biết kế hoạch cụ thể của Bộ Tài chính để thực hiện thắng lợi nghị quyết?

Ông Nguyễn Minh Tân: Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 16/QĐ-BTC ngày 4/1/2018 ban hành Kế hoạch hành động để triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành và lĩnh vực Bộ Tài chính được phân công quản lý, với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 244 nhiệm vụ cụ thể; gồm 61 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì và 183 nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện. Trong đó, kế hoạch đã phân công công việc tới từng đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc, với thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể trong năm.

Một số đề án quan trọng Bộ Tài chính phải thực hiện có thể kể đến như: Phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao; tổ chức đánh giá tổng kết việc áp dụng cơ chế tài chính đặc thù đối với một số lĩnh vực, tiến tới giảm dần áp dụng cơ chế đặc thù đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước; xây dựng báo cáo hạn mức vay nợ ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020…

Trên cơ sở kế hoạch hành động, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt, đảm bảo thời hạn đề ra của từng công việc, qua đó quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018 đã được Quốc hội quyết định.

PV: Tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ đã giao ngành Tài chính phấn đấu tăng thu ngân sách 3% so với dự toán Quốc hội giao. Ngành Tài chính sẽ làm gì để đạt mục tiêu trên, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Tân: Để thực hiện mục tiêu thu NSNN năm 2018 tăng 3% so với dự toán Quốc hội giao, ngành Tài chính xác định phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương, động viên và tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để làm tốt công tác quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu và mở rộng cơ sở thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế và hải quan tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. Trong tổ chức thực hiện, sẽ tập trung đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý thuế nợ đọng, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN...

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, từ đó đảm bảo nguồn thu cho NSNN.

PV: Nghị quyết của Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Trong thực hiện dự toán NSNN năm 2018, vấn đề này được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Tân: Quán triệt nghị quyết của Chính phủ, việc điều hành dự toán chi NSNN năm 2018 sẽ được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao, phù hợp với khả năng thu ngân sách. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - NSNN; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền...; kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30/6/2018 vẫn chưa phân bổ; chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách mới về chi ngân sách khi có nguồn tài chính đảm bảo.

Về bội chi ngân sách, phấn đấu kiểm soát ở mức 3,7% GDP. Trong điều hành, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, để giảm bội chi NSNN...

Tại Quyết định số 16/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 01/NQ-CP và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Minh Anh (ghi)

 

* Ông Đỗ Việt Đức, quyền Tổng cục trưởng tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Tích cực triển khai Nghị quyết 01 ngay từ đầu năm

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) được phân công thực hiện nhiệm vụ: “Chủ động, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) theo quyết định của cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho các địa phương để phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác”.

Ngay trong tháng 1/2018, Tổng cục DTNN đã phối hợp với các địa phương trong cả nước tổng hợp nhu cầu xuất cấp gạo để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, cứu đói thời kỳ giáp hạt, hỗ trợ mất mùa và dịch bệnh.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2018, Tổng cục DTNN đã đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Cụ thể, đối với công tác quản lý nhà nước về DTQG, Tổng cục xác định tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật DTQG; xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quản lý chất lượng hàng DTQG; làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là công tác thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao và công tác xuất cấp hàng DTQG theo các quyết định của cấp có thẩm quyền. Toàn ngành Dự trữ chuẩn bị tốt mọi nguồn lực và chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Mặt khác, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động DTQG; áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản hàng DTQG; đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước...

Hồng Sâm (ghi)

 

* Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

Quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu NSNN

Tổng cục Thuế xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp và 20 biện pháp triển khai cụ thể, phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2018 được giao.

Dự toán thu NSNN năm 2018 của ngành Thuế là 1.070.200 tỷ đồng. Toàn ngành tập trung, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3% dự toán và tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách năm 2018.

Ngành Thuế cũng sẽ chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN.

Bên cạnh công tác quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu NSNN, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Toàn ngành tập trung các giải pháp đôn đốc nợ thuế đảm bảo số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018. Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2018 cho từng cục thuế, chi cục thuế, đội thuế và đến công chức thuế, đồng thời giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra.

Nhật Minh (ghi)

 

* Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước:

Quán triệt nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường phát triển bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển ổn định và bền vững, cả chiều rộng và chiều sâu, tham gia hiệu quả vào công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển, hỗ trợ công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong năm 2018, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát, trong đó trọng tâm là Luật Chứng khoán sửa đổi để trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018).

Đối với công tác phát triển và tái cấu trúc TTCK, UBCKNN sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp khác nhằm hoàn thiện cấu trúc của thị trường như: Cải thiện chất lượng hàng hóa; đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và cải thiện sức cầu; phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian; tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các vi phạm.

Kinh tế vĩ mô tăng trưởng đang mở ra cơ hội lớn cho TTCK phát triển trong năm 2018, tuy nhiên mục tiêu thị trường ổn định, bền vững luôn được cơ quan quản lý chú trọng.

Duy Thái (ghi)

 

* Ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng giám đốc KBNN:

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Triển khai Nghị quyết 01/NQ- CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, KBNN đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Từ kế hoạch này, từng đơn vị KBNN đã xây dựng kế hoạch cụ thể tại đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Năm 2018 là năm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác kiểm soát chi của KBNN được sửa đổi đồng bộ theo nghị định quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Vì vậy, KBNN đã yêu cầu các đơn vị KBNN phải bám sát hướng dẫn của KBNN Trung ương, thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản chế độ mới để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó, phải chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thu chi ngân sách gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng

Đồng thời, KBNN cũng xác định một số chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện trong năm 2018. Theo đó KBNN đã quán triệt thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN chỉ đạo và động viên cán bộ, công chức nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ trí tuệ và tinh thần trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo KBNN trong việc xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương để toàn hệ thống hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Vân Hà (ghi)

 

* Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:

Tập trung chống buôn lậu các mặt hàng, địa bàn trọng điểm

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả đã triển khai trong năm 2017, đồng thời chú trọng triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN. Cùng với đó, toàn ngành Hải quan tập trung rà soát, kiểm tra, kiểm soát đối với công tác mã, giá, những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, mặt hàng nhạy cảm; đẩy mạnh chống buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó tập trung vào các đối tượng, địa bàn trọng điểm, các mặt hàng, loại hình có độ rủi ro cao; phấn đấu tăng thu NSNN 3% so với dự toán Quốc hội giao...

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Về triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành triển khai Kế hoạch tổng thể Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với các bộ, ngành hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở pháp lý để triển khai 130 thủ tục hành chính đã đăng ký năm 2018; tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không; triển khai mở rộng trên toàn quốc đối với thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo Nghị định số 58/2017/NĐ-CP từ ngày 1/7/2018…

 

                         Nhóm tác giả thực hiện

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam - Số báo Tân xuân 2018

 Các tin đã đưa ngày: