Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước thăm và làm việc tại Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

(05/01/2018)

Chiều 15/12/2017, đoàn công tác của lãnh đạo Tổng cục DTNN do ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

 

Ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo với Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức, ông Đinh Quang Thành - Cục trưởng cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày tóm tắt về tình hình chung và hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia của đơn vị trong năm 2017 cũng như đề xuất kiến nghị với Quyền Tổng cục trưởng một số nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Cục.

 

Ông Đinh Quang Thành - Cục trưởng cục DTNN khu vực Thành phố

 Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo của ông Đinh Quang Thành, Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được nhà nước giao triển khai công tác dự trữ trên địa bàn 4 tỉnh (Long An,Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước những năm 2012, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh chuyển giao 4 Chi cục nguyên canh nguyên cư (cả về cơ sở vật chất, kho tàng và con người). Sau năm 2012, đơn vị chỉ còn một Chi cục DTNN Long An, đến tháng 7/2017 Cục mới được Bộ Tài chính quyết định thành lập Chi cục DTNN Đồng Nai và chính thức đi vào hoạt động từ 01/11/2017.

Với nguồn nhân lực còn mỏng, hiện nay còn thiếu đến 20 cán bộ biên chế so với chỉ tiêu theo kế hoạch Tổng cục giao năm 2017, thế nhưng đến nay Cục DTNN khu vực TP.Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% kế hoạch các chỉ tiêu được cấp trên giao cho”, ông Đinh Quang Thành khẳng định.

 

Ông Huỳnh Quang Vũ - Phó cục trưởng Cục DTNN khu vực

Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

 

Cụ thể về công tác kế hoạch nhập xuất hàng hóa, ông Đinh Quang Thành cho biết, đơn vị đã xuất được 5.638,748 tấn gạo; 2.000 tấn thóc; 40 bộ Bè cứu sinh nhẹ; 5.500 chiếc phao tròn cứu sinh; 2.000 chiếc phao áo cứu sinh; 03 bộ máy bơm nước chữa cháy; 05 bộ thiết bị khoan, cắt; 02 bộ xuồng loại DT1; 02 bộ xuồng loại DT2; 01 bộ xuồng loại DT3; đạt 100% kế hoạch nhập xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2017.

 

 

 

 

 

Ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN kiểm tra

chất lượng hàng DTQG tại Chi cục DTNN Long An

 

Báo cáo với Quyền Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức và cán bộ trong đoàn công tác về công tác Tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản ông Đinh Quang Thành cũng cho biết: “Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư một dự án là kho Đồng Nai thực hiện giai đoạn 1. Các hạng mục chính trong giai đoạn 1: 03 kho (02 kho lương thực và 01 kho vật tư); 01 nhà văn phòng; hệ thống tường rào và các hạng mục cơ sở hạ tầng. Đến nay đơn vị đã cơ bản thực hiện xong dự án. Về công tác tài chính kế toán, Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện công tác quyết toán mua bán hàng Dự trữ Quốc Gia, nộp 100% tiền bán gạo và thóc về Tổng cục DTNN, đồng thời dự toán chi ngân sách nhà nước đơn vị đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% theo qui định”.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như lãnh đạo các phòng chức năng cũng đã thẳng thắn nêu ra những ý kiến trao đổi với đoàn công tác để đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Quang Vũ - Phó cục trưởng Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kính đề nghị Tổng cục sớm tổ chức tuyển dụng để bổ sung lao động; xây dựng hệ thống định biên lao động để làm cơ sở tính kế hoạch lao động năm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, khoán kinh phí, tăng cường kinh phí để công tác tuyên truyền về đơn vị được tốt hơn...

Ông Nguyễn Minh Trí - Phó cục trưởng Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch và quản lý hàng cũng kính đề nghị Tổng cục cấp tiền kịp thời khi mua thóc trực tiếp của mọi đối tượng và kiến nghị xem xét một số nội dung  hướng dẫn trong công tác đấu thầu, đấu giá mua bán hàng dự trữ để đơn vị cơ sở thực hiện thuận lợi hơn theo các văn bản pháp luật hiện hành.

Đại diện phòng Tài chính kế toán đã tập trung đề nghị lãnh đạo Tổng cục quan tâm bố trí nguồn kinh phí sửa chữa lớn hạng mục kho Long An như hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sân đường, lún nền và sơn bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kho, cũng như bổ sung mới một số hạng mục xây dựng cơ bản như kho chứa công cụ, dụng cụ, nhà công vụ và bếp đối với kho Đồng Nai...

Bảo đảm DTQG luôn chủ động, phòng chống và khắc phục kịp thời

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hằng Nga - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Trần Văn Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ; ông Lê Bá Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng thuộc Tổng cục DTNN cũng đã trả lời một số kiến nghị cũng như các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng cục DTNN, ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2017. Đồng thời, Quyền Tổng cục trưởng đánh giá cao sự phối hợp của đơn vị với các đơn vị bạn cũng như các địa phương để triển khai công tác quản lý hàng DTNN, tập trung chỉ đạo và phục vụ, đáp ứng nhu cầu và đảm bảo được một phần về an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị quản lý.

Những kết quả đạt được của Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tổng cục DTNN cũng như toàn ngành Tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành thu - chi ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế” - Quyền Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức khẳng định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018, ông Đỗ Việt Đức - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cũng yêu cầu: “Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung nghiên cứu đánh giá tình hình dự báo, phối hợp với địa phương và các đơn vị bạn trên địa bàn tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính trong việc chuẩn bị lực lượng DTQG và các kịch bản ứng phó khi có tình huống đột xuất cấp bách xảy ra. Bảo đảm DTQG luôn chủ động, phòng chống và khắc phục kịp thời hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho Tổng cục DTNN, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Quang Thành khẳng định, đơn vị  sẽ khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tổng cục DTNN, Bộ Tài chính, Chính phủ giao.

*Sáng 16/12/2017, đoàn công tác của lãnh đạo Tổng cục DTNN đã đến thăm Chi cục DTNN Long An, thuộc Cục DTNN khu vực thành phố Hồ Chí Minh để thăm quan kho và hàng dự trữ quốc gia.

 

Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Hồng SâmCác tin đã đưa ngày: