Chi cục DTNN Nam Thanh thông báo mời chào hàng Cung cấp dịch vụ bốc xếp, may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023

(23/03/2023)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

 Địa chỉ: Thị trấn Nam Sách - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương

 Điện thoại: 0220.3754404    Fax: 0220.3754404 E-mail: .....................

Mã số thuế: 0801375025

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 216.000.000 đồng (Hai trăm, mười sáu triệu đồng chẵn);

* Giá gói thầu trên đã bao gồm: thuế (VAT) và các chi phí khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và may market đầu bao 1.200 tấn gạo xuất kho năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh.

+ Số lượng: 1.200 tấn

+ Địa điểm thực hiện: Kho Dự trữ Kim Xuyên, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi Hợp đồng có hiệu lực đển khi hoàn thành kế hoạch xuất

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp may market đầu bao 1.200 tấn nhập kho năm 2022, xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Thanh

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT và nhận E-HSDT: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2023 đến 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023

7.Địa điểm phát hành E-HSMT tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Phát hành E-HSMT miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023

10. Thời điểm mở thầu: Trong vòng 02 giờ kể 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2023./.

 Các tin đã đưa ngày: