Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn lựa chọn nhà thầu mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý I, II năm 2023

(22/03/2023)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn quý I, II năm 2023.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 10 giờ 00 ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến trước 10 giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2023.

6. Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: trên website: https://muasamcong.mpi.gov.vn/

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là đến trước 10 giờ 00, ngày 27 tháng 3 năm 2023.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: trên website: https://muasamcong.mpi.gov.vn/

9. Thời gian mở thầu: Lúc 10 giờ 00, ngày 27/3/2023.

 Các tin đã đưa ngày: