Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba

(22/03/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

- Điện thoại/Fax: 02203.890.600 – 02203.890.870

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp    chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba

        3. Giá gói thầu: 228.000.000đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn )

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các chi phí về vật tư, thiết bị, nhân công, quản lý thực hiện giám định tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng và cảng Hải Phòng.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 22/3/2023.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao xong 5000 tấn gạo lên tàu tại cảng biển Hải Phòng.

 Các tin đã đưa ngày: