Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ II năm học 2022 -2023

(20/03/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Địa chỉ: số 235 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 723 542       - Fax: 02693 723 548

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ II năm học 2022-2023.

3. Giá gói thầu: 180.955.000 đồng (Giá gói thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí bảo hiểm hàng hóa và các chi phí khác có liên quan trong quá trình vận chuyển).

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 76/QĐ-CDTBTN ngày 17/3/2023 của Cục trưởng Cục DTNNKV Bắc Tây Nguyên.

     5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên

gói

thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ II năm học 2022-2023

180.955.000

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Từ ngày    17/3/2023

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoàn thành trước ngày 15/4/2023

 Các tin đã đưa ngày: