Chi cục DTNN Kim Thi thông báo mời chào hàng Cung cấp dịch vụ bốc xếp, may market đầu bao 1.600 tấn gạo nhập kho năm 2022, xuất năm 2023

(23/03/2023)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi

Địa chỉ: Xã Toàn Thắng - Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213818043; Fax: 02213818043;

Email: ......................................................

Mã số thuế: 091121793

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, may market đầu bao 1.600 tấn gạo nhập kho năm 2022, xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 291.200.000 đồng (Hai trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn);

* Giá gói thầu trên đã bao gồm: thuế (VAT) và các chi phí khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp, may market đầu bao 1.600 tấn gạo nhập kho năm 2022, xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi.

+ Số lượng: 1.600 tấn

+ Địa điểm thực hiện:

Tại kho dự trữ Trương Xá thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Kim Thi; Địa chỉ: Xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên: Số lượng 800 tấn

Tại kho dự trữ Ba Lăm thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Kim Thi; Địa chỉ: Phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên: Số lượng 800 tấn

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi Hợp đồng có hiệu lực đển khi hoàn thành kế hoạch xuất

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp may market đầu bao 1.600 tấn nhập kho năm 2022, xuất năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kim Thi

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT và nhận E-HSDT: Từ ngày 22 tháng 3 năm 2023 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2023

7. Địa điểm phát hành E-HSMT tại website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Phát hành E-HSMT miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2023

10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2023./.

 Các tin đã đưa ngày: