Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba

(23/03/2023)

A. Thông tin chung

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261- Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương

- ĐT: 02203.890.600                - Fax: 02203.890.870

         2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba

Chỉ định thầu rút gọn

228.000.000

228.000.000

Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vina control Hải Phòng

Quyết định số      96/QĐ-CDTHH ngày 23/3/2023 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hải Hưng

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao xong 5000 tấn gạo lên tàu tại cảng biển Hải Phòng

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo và mời nhà thầu trúng thầu chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo có mặt tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng, số 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để ký kết hợp đồng./.

 Các tin đã đưa ngày: