Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bốc xếp 860,090 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2022 – 2023

(23/03/2023)

I/ Thông tin chung

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

- Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 02183.841.863; Fax 02183.843.704.

          - Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 860,090 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2022 - 2023.

       - Địa điểm bốc xếp: Nhà kho I1, I3, vùng kho Mông Hóa - Chi cục DTNN Hòa Bình.

II. Nội dung thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế, phí theo quy định) (đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 860,090 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2022 - 2023.

.

 

65.796.885

NSNN năm 2023

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước. Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 3/2023

Hợp đồng trọn

gói

Trong vòng 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

- Đăng tải Thông báo mời thầu, phát hành Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn trước 15 giờ ngày 23/03/2023.

- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn trước 09 giờ ngày 30/03/2023.

- Thời gian đóng thầu, mở thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu, thương thảo, thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu từ 09 giờ ngày 30/03/2023.

 Các tin đã đưa ngày: