Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022

(19/05/2022)

        A. Thông tin chung:

          1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

          - Địa chỉ: Xã Mai Sơn - huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình.

          - Điện thoại: 02293.869295.

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022.

          3. Các căn cứ:

- Quyết định số: 08/QĐ-CCDTYM ngày 19/5/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022.

          B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu:

S

T

T

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Giá trúng thầu

 (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Nhà thầu

trúng thầu

Hình thức HĐ

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 630 tấn thóc DTQG nhập kho năm 2019 xuất bán đổi hàng kế hoạch năm 2022

52.920.000

52.920.000

 

Chỉ

định

thầu

rút

gọn

Công ty TNHH  thương mại và dịch vụ sản xuất Thuận Phong

Địa chỉ:Đường 10, xóm 4, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng

theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 12/6/2022

Ghi chú: Giá đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan khác theo quy định.

 Các tin đã đưa ngày: