Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp, vệ sinh vệ sinh môi trường sau khi xuất thóc đóng bao năm 2022

(19/05/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa phong-huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi xuất thóc đóng bao năm 2022.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng

thầu

Nhà trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp, vệ môi trường sau khi xuất thóc đóng bao năm 2022

Chỉ định thầu rút gon.

78.000.000

đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

78.000.000

đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 33/QĐ-CCDTHV ngày 18/5/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

Trọn gói, không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

Theo thời gian thực hiện hợp đồng mà hai bên đã ký kết


 

 Các tin đã đưa ngày: