Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 khác: Lập HSMT và và đánh giá HSDT gói thầu số 3

(19/05/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Lập HSMT và và đánh giá HSDT gói thầu số 3 (qua mạng) công trình Sửa chữa Nhà Điều hành kho Dự trữ Đức Hiệp - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQLCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu số 1: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 4 (qua mạng)

Chỉ định thầu rút gọn

17.501.667

17.501.000

Công ty CP Quản lý dự án và Chi phí đầu tư - AFO

Quyết định số                                            198/QĐ-CDTNB   ngày     13/05/2022

Trọn gói

45 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: