Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 3

(19/05/2022)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 3 (qua mạng) công trình Sửa chữa Hạ tầng kỹ thuật điểm kho Dự trữ Đức Hiệp Đức Hiệp;

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức LCNT

Giá gói

thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQLCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Gói thầu số 2: thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 3 (qua mạng)

Chỉ định thầu rút gọn

2.624.842

2.624.000

Công ty CP TVXD và LĐTB Việt Nam - Vinace

Quyết định số                                              200/QĐ-CDTNB   ngày     13/05/2022

Trọn gói

45 ngày

 Các tin đã đưa ngày: