Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Sửa chữa khối nhà làm việc điểm kho Bình Mỹ

(19/05/2022)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

_ Nội dung như sau:

 

STT

Tên dự án

(Công trình)

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu (số KHLCNT)

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Sửa chữa khối nhà làm việc điểm kho Bình Mỹ - Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 

Chỉ định thầu rút gọn

5,500

5,500

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng

Trọn gói

40 ngày

Quyết định số   ......../QĐ-CDTHNN ngày ....../5/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: