Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê nhân công bốc xếp 475 tấn gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019-05/9/2019

(10/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 475 tấn gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019-05/9/2019.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 475 tấn gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Bình để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01/9/2019-05/9/2019.

41.325.000

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 10/9/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến hết ngày 13/9/2019

 Các tin đã đưa ngày: