Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 303,815 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học kỳ I năm học 2019-2020

(10/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 303,815 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học kỳ I năm học 2019-2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 303,815  tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh học kỳ I năm học 2019-2020

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

138.778.503 đồng

137.003.000 đồng

Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai

Quyết định số                315/QĐ-CDTĐB ngày 10/9/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: