Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo mời chào hàng Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020

(10/09/2019)

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020.

-  Loại gói thầu: Phí tư vấn

- Giá gói thầu: 28.305.075 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, ba trăm lẻ năm nghìn, không trăm bảy mươi lăm đồng). Giá đã bao gồm thuế  GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan.

          - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

2. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo DTQG xuất hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian đăng tải bản yêu cầu báo giá: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 10/9/2019 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 17/9/2019 (đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn).

7. Giá bán 01 bộ Bản yêu cầu báo giá: Miễn phí.

    8. Bảo đảm dự thầu: Không.

9. Thời gian đóng/mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 17/9/2019 (trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: