Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thông báo mời các tổ chức có chức năng bán đấu giá, tham gia chào mức thù lao dịch vụ tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019

(10/09/2019)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên có nhu cầu đăng tin mời các tổ chức có chức năng bán đấu giá, tham gia chào mức thù lao dịch vụ tổ chức bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019. Nội dung đăng tải thông báo chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá như sau:       

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên kính mời các tổ chức có chức năng bán đấu giá tham gia chào mức thù lao dịch vụ bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên. Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2018.

- Số lượng: 6.583.005 kg,  với 41 Mã đơn vị tài sản.

- Chất lượng: Gạo hạt dài, 15% tấm sản xuất  tại Nam Bộ vụ Đông xuân năm 2018; được bảo quản kín trong môi trường khí Nitơ.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 50.689.138.500 đồng (Năm mươi tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu một trăm ba mươi tám ngàn năm trăm đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày thông báo đến trước 09 giờ ngày 20/9/2019 (Trong giờ hành chính), tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Mở hồ sơ chào giá: 10 giờ 00 ngày 20/9/2019.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ, điện thoại 0912.328092.

* Thời gian đề nghị đăng thông tin:

- Đăng trên Trang thông tin điện tử Tổng Cục DTNN: Ngày 11/9/2019.

- Đăng trên Báo Quảng Bình: 02 số báo, mỗi số báo cách nhau 03 ngày, bắt đầu từ ngày 11/9/2019.

 Các tin đã đưa ngày: