Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019

(10/09/2019)

 

          Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình thông báo bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2019, với các nội dung sau:

  1. Thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2017.

Số lượng: 6.000 tấn, trong đó:

  • Chi cục DTNN Hưng Hà:               1.460 tấn
  • Chi cục DTNN Đông Hưng:      2.100 tấn
  • Chi cục DTNN Kiến Hải:             1.240 tấn
  •  Chi cục DTNN Vũ Thư:                1.200 tấn
  1.  Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.
  2. Giá bán: 5.600 đồng/kg (Năm nghìn sáu trăm đồng một kilogam)
  3. Thời gian tiếp nhận đăng ký khách hàng mua thóc từ ngày 11/9/2019.
  4. Thời gian mở kho xuất bán: từ ngày 18/9/2019.
  5. Thời hạn xuất bán đến hết ngày 31/12/2019.

Các khách hàng có nhu cầu mua thóc đến làm thủ tục trực tiếp tại Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

Địa chỉ: Số 73 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và các Chi cục  Dự trữ Nhà nước trực thuộc.

             Điện thoại: 02273.831.886                Fax:  02273.831.886

 Các tin đã đưa ngày: