Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh: Tiên phong trong bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

(13/11/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh luôn là đơn vị tiên phong trong thực hiện phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của ngành DTNN trong những năm qua. Để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng phong trào này, đơn vị đã thường xuyên quan tâm tới công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và vệ sinh kho tàng sạch đẹp.

 

Cán bộ, công chức Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh luôn duy trì

thực hiện tốt phong trào xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp.

 

Xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với kiểm tra, giám sát

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh là đơn vị có địa bàn hoạt động rộng, trải dài trên 2 tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 về nhập, xuất lương thực, vật tư cứu hộ, cứu nạn DTQG, Cục luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trong thời gian qua, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Trong nhập gạo DTQG, Cục đã khẩn trương triển khai công tác mua nhập gạo DTQG theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đến tháng 9/2023, đơn vị đã nhập kho được 6.094 tấn gạo và đang phối hợp với các nhà thầu triển khai công tác mua nhập số lượng gạo còn lại theo kế hoạch đề ra.

Cùng với mua nhập gạo DTQG, đơn vị cũng đặc biệt chú trọng tới công tác bảo quản hàng DTQG. Theo đó, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với kiểm tra, giám sát, chuyên quản hàng kỳ, đảm bảo nắm bắt kịp thời về tình trạng chất lượng hàng DTQG, có phương pháp xử lý phù hợp.

Với số lượng hàng DTQG đa dạng về chủng loại, nhiều tính năng, giá trị lớn, đơn vị luôn đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chủ động, sẵn sàng nguồn lực DTQG tại chỗ để phục vụ cho điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên giám sát công tác bảo quản định kỳ vật tư cứu hộ, cứu nạn (bảo quản định kỳ 3 tháng) tại các chi cục DTNN thuộc Cục như: Máy bơm nước chữa cháy nhập kho năm 2021 tại Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh; Máy phát điện loại 136KVA nhập kho năm 2019 tại Chi cục DTNN Nghi Lộc; Phao áo cứu sinh nhập kho năm 2023 tại Chi cục DTNN Yên Thành, Nam Hà Tĩnh và thực hiện công tác chuyên quản tại các Chi cục DTNN...

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác kiểm tra bảo quản; chỉ đạo các đơn vị áp dụng thực hiện đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng DTQG; tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kỹ thuật bảo quản cho đội ngũ thủ kho, kỹ thuật viên; khuyến khích cán bộ, công chức phát huy sáng kiến trong kiểm tra bảo quản hàng DTQG...

Nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã yêu cầu các Chi cục DTNN trực thuộc duy trì hoạt động bảo quản hàng DTQG đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Đặc biệt, nhờ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp, nên tất cả các kho dự trữ trong quy hoạch của đơn vị đều đạt tiêu chí đề ra theo kế hoạch.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG lưu kho, xuất kho

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước, trong và sau nhập kho; tổ chức, đôn đốc thực hiện công tác bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị thường xuyên.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nhập gạo DTQG theo kế hoạch, xây dựng kế hoạch xuất cấp gạo hỗ trợ, cứu trợ theo quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền; Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên về bảo hiểm hàng hoá; Giám sát bảo quản định kỳ vật tư cứu hộ cứu nạn tại các Chi cục DTNN thuộc Cục; Tiếp tục theo dõi và giám sát quá trình nộp khí N2 bảo quản ban đầu gạo nhập kho kế hoạch năm 2023.

Đồng thời, Cục tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương, bộ, ngành và các chi cục tổ chức giao nhận kịp thời và an toàn tuyệt đối các mặt hàng cứu trợ, hỗ trợ được phân bổ; thực hiện tốt công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, phòng chống khủng bố đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa kho tàng, tài sản được giao quản lý.

Ngoài ra, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác tài chính kế toán, quản lý chi tiêu ngân sách, chấp hành đúng chế độ quy định của pháp luật, của ngành DTNN.

 

Nguồn: Văn Trường - Tạp chí Tài chính điện tửCác tin đã đưa ngày: