Hàng hóa, vật tư dự trữ luôn bảo đảm về chất lượng, số lượng

(09/10/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ bảo quản, quản lý hàng dự trữ quốc gia. Qua đó, các mặt hàng thóc, gạo dự trữ được bảo quản luôn đảm bảo chất lượng.

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên thực hiện các quy trình

bảo quản mặt hàng gạo dự trữ lưu kho.

 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo quản

Theo ông Phan Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, bảo quản (Tổng cục Dự trữ Nhà nước), công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG) bao gồm quản lý chất lượng hàng DTQG từ khâu nhập kho, bảo quản đến khi xuất kho. Để hàng DTQG sau thời gian bảo quản dài ngày có chất lượng xuất kho đảm bảo theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG, ngoài công tác quản lý chất lượng hàng nhập kho, quản lý chất lượng hàng trong quá trình bảo quản có vai trò hết sức quan trọng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo quản hàng DTQG, Vụ Khoa học và công nghệ, bảo quản (KHCNBQ) luôn chú trọng công tác theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trong suốt quá trình bảo quản hàng hóa DTQG. Ngay từ đầu năm, Vụ KHCNBQ đã khẩn trương xây dựng, trình lãnh đạo Tổng cục Dự trữ nhà nước (DTNN) phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch phúc tra chất lượng hàng nhập kho năm 2023.

Theo đó, Vụ KHCNBQ đã đề xuất và được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác bảo quản năm 2023 tại các Cục DTNN khu vực. Cụ thể: Quý I kiểm tra công tác bảo quản tại một số Cục DTNN khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ; quý III, IV kiểm tra tại một số Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ông Phan Anh Tuấn cho biết, trong quý I/2023, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục DTNN thực hiện kiểm tra công tác bảo quản hàng DTQG theo quy chuẩn Việt Nam và kiểm tra công tác xây dựng kho dự trữ An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp tại 6 Cục DTNN khu vực: Hải Hưng, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Trị Thiên.

Qua kiểm tra đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan việc chấp hành các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị. Đoàn đã ghi nhận, báo cáo lãnh đạo Tổng cục DTNN chất lượng hàng hóa đang bảo quản; những kết quả đạt được trong phong trào thi đua xây dựng kho dự trữ An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp.

Thông qua thực tế kiểm tra phát hiện ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, những vấn đề còn vướng mắc. Từ đó, Vụ KHCNBQ đã tham mưu cho Tổng cục ban hành Văn bản số 648/TCDT-KHCNBQ ngày 26/4/2023 chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung công việc trong công tác bảo quản, quản lý chất lượng hàng hóa DTQG và phong trào xây dựng kho dự trữ An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp; nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đưa công tác quản lý chất lượng hàng DTQG vào nền nếp.

Ngoài việc tổ chức kiểm tra công tác bảo quản tại một số đơn vị nêu trên; đối với các mặt hàng DTQG hiện đang bảo quản, hàng quý, Vụ KHCNBQ tổng hợp các báo cáo của đơn vị về chất lượng hàng hóa DTQG bảo quản trong quý. Qua đó nắm bắt được diễn biến chất lượng hàng hóa để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục DTNN ban hành các Văn bản chỉ đạo các đơn vị trong công tác quản lý chất lượng hàng DTQG nhằm đảm bảo an toàn chất lượng hàng DTQG trong quá trình bảo quản.

Bên cạnh những mặt hàng đang bảo quản thường xuyên, đối với mặt hàng DTQG mới là thiết bị phóng dây cứu hộ. Năm 2023 là năm đầu tiên Tổng cục DTNN đưa vào bảo quản DTQG, Vụ KHCNBQ đã khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ban hành Văn bản số 784/TCDT-KHCNBQ gửi các đơn vị hướng dẫn nhập, xuất và bảo quản thiết bị phóng dây cứu hộ DTQG. Trong đó hướng dẫn chi tiết quy trình nhập, xuất và bảo quản thiết bị phóng dây cứu hộ DTQG để các đơn vị căn cứ thực hiện.

Thực hiện tốt bảo quản chất lượng hàng dự trữ

Thời gian qua, các Cục DTNN khu vực duy trì thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Đơn cử như các Cục DTNN khu vực: Đà Nẵng, Nghệ Tĩnh, Vĩnh Phú, Hải Hưng...

Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đà Nẵng - Lê Xuân Vượng cho biết, công tác bảo quản thường xuyên, bảo quản định kỳ hàng hóa vật tư dự trữ tại đơn vị được duy trì tốt theo các qui chuẩn kỹ thuật. Qua các đợt kiểm tra theo chương trình kế hoạch kiểm tra và đợt kiểm tra mùa Xuân năm 2023 đã xác định 100% kho dự trữ của cục đạt tiêu chuẩn “Kho an toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”; nhiều kho dự trữ đạt thành tích xuất sắc trong "Công tác quản lý chất lượng hàng hóa - Chất lượng công tác bảo quản - Xây dựng kho dự trữ an toàn xanh, sạch, đẹp năm 2023".

Đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu kho tại đơn vị, thực hiện quy trình bảo quản đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng loại mặt hàng; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm định các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG như: Băng tải di động, cân ôtô, cân bàn, máy dán màng, máy đo nhanh thủy phần, thiết bị, dụng cụ kiểm nghiệm, phân tích mẫu...

Phó Cục trưởng Lê Xuân Vượng nhấn mạnh, chế độ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật trong quản lý chất lượng hàng hóa nhập kho, xuất kho cũng như trong bảo quản hàng hóa lưu kho được các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các Chi cục trực thuộc tiến hành thường xuyên và duy trì. Những tình huống phát sinh trong bảo quản đã được phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, hàng hóa bảo quản.

Đề cập tới chất lượng hàng dự trữ, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh khẳng định, qua công tác kiểm tra tại các kho dự trữ cho thấy 100% số lượng gạo hiện đang được bảo quản đều thực hiện quy trình bảo quản đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn về chất lượng, vật tư hàng hóa không bị xuống cấp, mất phẩm chất.

 

 

Nguồn: Đức Minh - Thời báo Tài chính Việt Nam