Xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Hòa Bình phòng, chống thiên tai, dịch bệnh

(10/11/2023)

Ngày 07/11/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1304/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Hòa Bình phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

 

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 5.900 kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B và 764.200 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Hòa Bình phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể: Tỉnh Hà Tĩnh được cấp 4.000 kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B và 625.500 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; tỉnh Hòa Bình được cấp 1.900 kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B và 138.700 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, các thông tin, số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Hòa Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; tổ chức hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

 

Q.M

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: