Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 680 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020

(18/09/2019)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 680 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020

Chỉ định thầu rút gọn

47.600.000

(Bốn mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng)

 

47.600.000

(Bốn mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng)

 

Đội bốc xếp ông Đỗ Văn Nam (Xã Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số 38/QĐ-CCDTGLngày 17/9/2019 của Chi cục  trưởng Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Trong tháng 9/2019

 Các tin đã đưa ngày: