Chi cục DTNN Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 640 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2017 xuất bán kế hoạch năm 2019

(17/09/2019)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lim - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/fax: 02223837392

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá  gói

thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 640 tấn thóc tẻ nhập kho năm 2017 xuất bán kế hoạch năm 2019

 

 

Số: 107/TB-CCDTTS ngày 12/9/2019

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

47.360.000 đ

(Bằng chữ: Bốn mươi  bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

47.360.000 đ

(Bằng chữ: Bốn mươi  bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

Nguyễn Tiến Thành

Trọn gói

Từ ngày 17/9/2019 đến 31/12/2019

Số: 30/QĐ-CCDTTS ngày 16/9/2019

 Các tin đã đưa ngày: