Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục năm 2019

(15/05/2019)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, P.Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: (0256) 3 826441 ;         Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục DTNNKV Nghĩa Bình.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Quyết định số 203/QĐ-CDTNB ngày 14/5/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục DTNNKV Nghĩa Bình;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 29.700.000, đồng

(Hai mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng)

 

 

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục DTNNKV Nghĩa Bình

29.700.000

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 7 giờ 30 ngày 16/5/2019 đến trước 8 giờ 30 ngày 21/5/2019.

- Thời gian nộp báo giá: Trước 8 giờ 30 ngày 21/5/2019

- Thời điểm đóng thầu và mở báo giá: 8 giờ 30 ngày 21/5/2019

Hợp

 đồng

 trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

29.700.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: