Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019

(15/05/2019)

 

1. Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019.

2. Tên gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019.

3. Số thông báo mời thầu: 20190503966- 00

4. Giá gói thầu: 168.784.000đ

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu, bảy trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

5. Giá trúng thầu: 153.384.000đ

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

6. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP AN PHÁT.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định số: 86/QĐ-CDTHCM ngày 14/5/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2019.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

 

 STT

Tên hàng hóa

Yêu cầu kỹ thuật

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

01

Khí nitơ

- Loại khí nitơ (N2) có hàm lượng nitơ không nhỏ hơn 99,5% thể tích.

- Có phiếu kết quả thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Việt     Nam

5.600kg x 27.390đ/kg= 153.384.000đ

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

 

 

- Giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí giao nhận, vận chuyển, bốc xếp và các chi phí khác đến địa điểm giao, nhận.

- Địa điểm giao nhận:

+ Cửa kho Long An - Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An thuộc khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Số lượng: 3.200kg.

+ Cửa kho Đồng Nai - Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai thuộc Ấp Đồn Điền 1, Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Số lượng: 2.400kg.

 

 Các tin đã đưa ngày: