Thông báo về việc tham khảo giá vật tư, thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia theo Công văn số 624/TCDT-KH ngày 14/05/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

(15/05/2019)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

---------------------

Số: 625 /TCDT-KH

V/v tham khảo giá vật tư, thiết bị

nhập kho dự trữ quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 5  năm 2019

    

Kính gửi:

Các cơ quan, các đại lý được ủy quyền bán hàng tại Việt            Nam và các công ty kinh doanh các sản phẩm: Máy khoan phá bê  tông, Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu mua 02 mặt hàng máy khoan phá bê tông; thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh nhập kho dự trữ với số lượng lớn để phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia;

Đề nghị các Quý khách hàng quan tâm đến việc cung cấp các sản phẩm này cho biết thông tin về giá chào bán; giá giao dịch thành công, giá nhập khẩu tại thời điểm hiện nay để Tổng cục Dự trữ Nhà nước tham khảo; nội dung đề nghị cung cấp cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm chào giá: Phải đáp ứng các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Quyết định số 2376/QĐ-BTC ngày 21/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, thiết bị phóng dây cứu hộ, máy khoan phá bê tông dự trữ quốc gia, trong đó:

(a) Máy khoan phá bê tông: Theo tiêu chuẩn cơ sở 05:2018/BTC.

(b) Thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh: Theo tiêu chuẩn cơ sở 03:2018/BTC.

Hãng sản xuất của sản phẩm được chào giá: Thuộc các nước công nghiệp phát triển G7;

Có phụ lục chi tiết về chỉ tiêu kỹ thuật của từng sản phẩm kèm theo; Quyết định số 2376/QĐ-BTC và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước www.gdsr.gov.vn.

2. Các cơ quan, đơn vị chào giá nêu cụ thể: Hãng sản xuất sản phẩm, xuất xứ (nơi sản xuất); model sản phẩm được chào giá; các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm và các tài liệu kèm theo (nếu có).

3. Cung cấp các thông tin nhập khẩu liên quan của các sản phẩm chào giá (giá nhập khẩu, thời gian nhập khẩu, tờ khai hải quan…) và hợp đồng đã thực hiện mua, bán các sản phẩm này (nếu có) làm thông tin tham khảo.

4. Địa điểm giao hàng và yêu cầu liên quan:

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.

- Hàng giao trên phương tiện bên bán, tại cửa kho dự trữ quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong cả nước.

- Giá bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thanh toán bằng chuyển khoản, sau khi hàng đã nhập vào kho dự trữ quốc gia.

5. Thời gian gửi báo giá và các thông tin kèm theo: Trước ngày 25/05/2019.

6. Nơi nhận: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Đ/c: Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1 – Phạm Đình Hổ – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: 84 – 24 37625647; fax: 84 - 24 37623490

Email: nguyenthihang1@gdsr.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Vụ KH (2 bản).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Quang Khải

 

 

 

 

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: