Chi cục DTNN Phong Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 1.800 kg khí Ni-tơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.250 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2019

(13/05/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3788.285  Fax: 0210.3780889                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Tên gói thầu:  Cung cấp 1.800 kg khí Ni-tơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.250 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Chỉ định thầu  rút gọn

51.300.000,

51.300.000,

Công ty Cổ phần thương mại Linh Ngân

Quyết định số 15/QĐ-CCDTPC ngày 10/5/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 30/6/2019.

 

 Các tin đã đưa ngày: