Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh: Ðiểm sáng tiêu biểu trong phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao Ðộng”

(05/05/2022)

 

Phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” là một trong các phong trào thi đua lớn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, thiết thực đối với cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; giúp người lao động hăng say làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua hàng chục năm, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua này phù hợp và gắn kết với phong trào đặc thù riêng của Ngành Dự trữ, đó là "Xây dựng vùng kho dự trữ An toàn, Xanh, Sạch, Đẹp"; sau này nâng tầm lên thành phong trào “Xây dựng ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu”. Các tiêu chí của phong trào được đơn vị nghiên cứu, xây dựng cụ thể, có lộ trình phù hợp.

 

Quang cảnh vùng kho xanh, sạch, đẹp.

 

Đối với công tác xây dựng vùng kho xanh, sạch đẹp, cây xanh luôn là điểm nhấn, góp phần lan tỏa những không gian xanh tại các kho dự trữ. Bên cạnh việc duy trì, phát triển vườn rau màu, khu vực chăn nuôi, các Chi cục Dự trữ Nhà nước đã đầu tư nhiều công sức và kinh phí để quy hoạch từng khu vực gắn với trồng cây loại nào, lộ trình từng giai đoạn cụ thể theo những tiêu chí mang tính lâu dài, hiệu quả, đảm bảo thẩm mỹ và tính hợp lý.

Về công tác đảm bảo an toàn: với số lượng hàng dự trữ quốc gia da dạng về chủng loại, nhiều tính năng, giá trị lớn; đơn vị luôn đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định, chủ động, sẵn sàng nguồn lực dự trữ quốc gia tại chỗ để phục vụ cho điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các nhiệm vụ thường xuyên về đảm bảo an sinh xã hội cũng như nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 

Hình ảnh ngăn kho kiểu mẫu

 

Để đánh giá kết quả phong trào, hàng năm vào đầu mùa xuân, Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đánh giá, chấm điểm, tổng kết, suy tôn điển hình tiên tiến và nhân rộng cách làm hay, hiệu quả. Đến nay, tất cả các Kho dự trữ trong quy hoạch của Cục đều đạt tiêu chí đề ra theo kế hoạch, phong trào này đã đi sâu và trở thành ý thức tự giác của mỗi công chức, mỗi vùng kho, đơn vị. Hiệu quả thu được từ phong trào này không chỉ là tính về kinh tế mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng trong mọi tình huống; toàn cảnh vùng kho khang trang, sạch, đẹp, sự ngăn nắp và tươi mới, nghiêm túc từ trong kho đến ngoài kho, môi trường làm việc được bảo vệ, vị thế các vùng kho dự trữ được nâng lên, tạo sự gắn bó của công chức với kho tàng, hàng dự trữ quốc gia.

 

Khuôn viên Chi cục DTNN Hồng Đức

 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kho dự trữ quốc gia, xây dựng Nội quy bảo vệ kho dự trữ quốc gia nhằm để bảo vệ kho an toàn, chặt chẽ, bí mật theo quy định của pháp luật và theo dõi, quản lý số lượng, tích lượng kho và giám sát quá trình tổ chức nhập, xuất, hàng dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều hành nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, công tác chăm lo sức khỏe cho CBCCLĐ luôn được Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Cục quan tâm, tạo điều kiện trong công tác khám chữa bệnh, chăm lo đời sống về vật chất, tinh thần, cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao khả năng làm việc, hoàn thành tốt công việc được giao. Với mục tiêu tạo điều kiện chăm sóc tốt về sức khỏe cho mỗi cán bộ, công chức, người lao động đang công tác, đơn vị đã tổ chức cho 50 CBCCLĐ tham gia tầm soát ung thư gan miễn phí năm 2021 tại Trung tâm Xét nghiệm Medlatec Nghệ An. Đơn vị thực hiện nghiệm túc các chế độ an toàn vệ sinh lao động cho người lao động như chế độ độc hại, làm đếm thêm giờ, chế độ thai sản,... thực hiện nghiêm túc việc trang cấp bảo hộ lao động cho đội ngũ kỹ thuật viên, thủ kho bảo quản theo chế độ lao động như quần áo, mũ bảo hộ, găng tay; mặt nạ phòng độc,... đảm bảo theo quy định.

Ghi nhận thành quả nỗ lực không mệt mỏi, ngày 30/3/2022, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh vinh dự là 1 trong số 2 đơn vị của tỉnh Nghệ An được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen chuyên đề vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, là điểm sáng tiêu biểu của tỉnh Nghệ An trong xây dựng mô hình cơ quan Xanh – Sạch – Đẹp, thân thiện./.

 

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh