Xuất cấp hơn 484 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Hà Giang trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

(21/04/2022)

Ngày 20/4/2022, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 494/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (không thu tiền) cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Tổng cục Dự trữ Nhà nước)

 

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 484,245 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Giang để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2022.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

 

Thu Hà

 

 Các tin đã đưa ngày: