Truyền hình Khánh Hòa đưa tin: Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(24/09/2021)