Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Gia Lai, Bình Phước và Sóc Trăng phòng, chống dịch Covid-19

(13/09/2021)

Bộ Tài chính xuất cấp 208,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai; nhà bạt, máy phát điện các cho tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

 

Xuất cấp gạo hỗ trợ các tỉnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký các Quyết định số 1499/QĐ-TTg và 1500/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo, nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Gia Lai, Bình Phước và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tại Quyết định số 1499/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 208,875 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Tại Quyết định số 1500/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số lượng mỗi tỉnh được xuất cấp 30 bộ nhà bạt (gồm 10 bộ loại 16,5 m2 và 20 bộ loại 24,75 m2), 2 bộ máy phát điện loại 30 KVA.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bình Phước và Sóc Trăng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Uỷ ban nhân dân hai tỉnh này tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

 

Ban Biên tậpCác tin đã đưa ngày: