Đài PTTH Bình Định đưa tin: Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình xuất cấp gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19

(31/08/2021)