Bổ sung 2.199 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

(08/09/2021)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết này và quản lý, sử dụng hàng DTQG đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Hội đồng Dân tộc; các ủy ban khác của Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước; Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 7/9/2021.

 

Khánh Huyền - Thời báo Tài chính Việt Nam