Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông đưa tin: Xuất cấp gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Đắk Nông gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(31/08/2021)