Xuất cấp vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia để phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(20/09/2021)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-TCDT giao 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để trang bị cho các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

 

Bảo quản thiết bị, vật tư dự trữ quốc gia tại kho của Chi cục DTNN Tiên Sơn (tỉnh Bắc Ninh)

 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với sự cố, thiên tai và tim kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1424/QĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 385/QĐ-UB ngày 6/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể, xuất cấp 30 xuồng các loại (10 chiếc loại DT3, 10 chiếc loại DT2, 10 chiếc loại DT1); 1.461 nhà bạt các loại (510 bộ loại 16,5012; 239 bộ loại 24,5m2; 712 bộ loại 24,75m2) 52.240 chiếc phao tròn cứu sinh; 121.920 chiếc phao áo cứu sinh; 1.539 chiếc bè cứu sinh; 90 bộ máy bơm nước phòng cháy chữa cháy; 15 bộ thiết bị khoan cắt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực giao hàng tại cửa kho dự trữ quốc gia, trên phương tiện vận chuyển của đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận; hoàn thành trước ngày 15/10/2021.

Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao 22 Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với đơn vị được Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giao nhiệm vụ tiếp nhận để thực hiện việc xuất cấp trang thiết bị theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt NamCác tin đã đưa ngày: