Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Điểm kho Sa Đéc

(30/05/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Số điện thoại: 0270.3912549 – Fax: 0270.3912549.

2. Tên gói thầu: Bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Điểm kho Sa Đéc thuộc Chi cục DTNN Vĩnh Long.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 19 /QĐ-CCDTVL ngày 30/5/2023 của Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

- Người ký quyết định: Ông Trịnh Văn Trí, chức vụ: Chi Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Chi Cục trưởng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

5. Tổng dự toán: 86.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồm thuế GTGT, hóa đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Bốc xếp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Điểm kho Sa Đéc thuộc Chi cục DTNN Vĩnh Long

86.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6/2023

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành bốc xếp gạo nhập vào kho DTQG tối đa đến hết ngày 15/10/2023.


 

 Các tin đã đưa ngày: