Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(30/05/2023)

 

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

- Địa chỉ: Số 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 02203.890.637

- Fax: 02203.890.870                Email: dtqgkv-hh@gdsr.gov.vn

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Cục DTNN khu vực Hải Hưng, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

1.200

Chi cục DTNN Cẩm Bình, Hải Dương

12.300

14.760.000.000

2

Số 02

1.200

Chi cục DTNN Nam Thanh, Hải Dương

12.300

14.760.000.000

3

Số 03

1.200

Chi cục DTNN Ninh Thanh, Hải Dương

12.300

14.760.000.000

4

Số 04

1.400

Chi cục DTNN Ninh Thanh 600 tấn; Chi cục DTNN Nam Thanh 400 tấn, Chi cục DTNN Tứ Lộc 400 tấn, Hải Dương

12.300

17.220.000.000

5

Số 05

1.400

Chi cục DTNN Tứ Lộc,

Hải Dương

12.300

17.220.000.000

6

Số 06

1.000

Chi cục DTNN Kim Thi, Hưng Yên

12.300

12.300.000.000

7

Số 07

1.200

Chi cục DTNN Kim Thi, Hưng Yên

12.300

14.760.000.000

8

Số 08

1.400

Chi cục DTNN Phù Tiên, Hưng Yên

12.300

17.220.000.000

 

2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 05/6/2023. Đồng thời E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

 Các tin đã đưa ngày: