Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(29/05/2023)

 

A. Thông tin chung:   

 1. Tên đơn vị đăng ký thông tin: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

 - Địa chỉ: Số 348, đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

 - Điện thoại: 02123 854575- Fax: 02123 750758

2. Tên dự án: Mua 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023.  

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu (đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các chi cục DTNN trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc):

STT

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa  điểm nhập kho (Chi cục DTNN trực thuộc)

Giá gói thầu (đã có 5% thuế GTGT)

Đơn giá (đồng/kg)

Thành tiền (đồng)

1

 

Số 01

1.300

Chi cục DTNN Mộc Châu – huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

12.800

16.640.000.000

2

Số 02

1.300

Chi cục DTNN Mộc Châu – huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

12.800

16.640.000.000

3

Số 03

1.300

Chi cục DTNN Mộc Châu – huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

12.800

16.640.000.000

4

Số 04

1.000

Chi cục DTNN Sơn La (Điểm kho Thành phố) – Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

12.800

12.800.000.000

5

Số 05

1.000

Chi cục DTNN Sơn La (Điểm kho Thành phố) – Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

12.800

12.800.000.000

6

Số 06

1.400

Chi cục DTNN Sơn La (Điểm kho Chiềng Pấc, Thuận Châu) – xã Tông Lạnh,  huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

12.800

17.920.000.000

7

Số 07

1.200

Chi cục DTNN Điện Biên – Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

12.950

15.540.000.000

8

Số 08

1.200

Chi cục DTNN Điện Biên – Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

12.950

15.540.000.000

9

Số 09

1.300

Chi cục DTNN Điện Biên – Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

12.950

16.835.000.000

 

Tổng

11.000

 

 

141.355.000.000

          2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay sát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN06: 2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

          3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

          4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

          6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

          - Thời gian đăng tải E- TBMT: Chậm nhất đến ngày 05/6/2023 (đính kèm quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt), E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

          - Thời điểm đóng, mở thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023.

          7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

          8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

          9. Thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

 Các tin đã đưa ngày: