Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo DTQG kế hoạch năm 2023

(29/05/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

  • Địa chỉ: Số 67 - Đường Lê Thái Tổ - phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại: 0222.3826.755
  • Fax: 0222.3821.687

2. Tên dự án: Mua 9.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2023

3. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023.

5. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

6. Tổng mức đầu tư : 117.705.000.000 đồng

 B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Các gói thầu mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Cục DTNN khu vực Hà Bắc, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN, tỉnh)

 

Giá gói thầu

 

 Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

1.030

Chi cục DTNN Tiên Sơn, Bắc Ninh

12.390

12.761.700.000

2

Số 02

870

Chi cục DTNN Tiên Sơn, Bắc Ninh

12.390

10.779.300.000

3

Số 03

1.020

Chi cục DTNN Gia Lương, Bắc Ninh

12.390

12.637.800.000

4

Số 04

850

Chi cục DTNN Gia Lương, Bắc Ninh

12.390

10.531.500.000

5

Số 05

1.000

Chi cục DTNN Việt Yên, Bắc Giang

12.390

12.390.000.000

6

Số 06

870

Chi cục DTNN Việt Yên, Bắc Giang

12.390

10.779.300.000

7

Số 07

1.000

Chi cục DTNN Tân Hiệp, Bắc Giang

12.390

12.390.000.000

8

Số 08

960

Chi cục DTNN Tân Hiệp, Bắc Giang

12.390

11.894.400.000

9

Số 09

960

Chi cục DTNN Lạng Giang, Bắc Giang

12.390

11.894.400.000

10

Số 10

940

Chi cục DTNN Lạng Giang, Bắc Giang

12.390

11.646.600.000

Tổng cộng

9.500

 

 

117.705.000.000

 

(Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc)

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 05/6/2023 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trân trọng thông báo ./.

 Các tin đã đưa ngày: