Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua gạo nhập kho DTQG KH năm 2023

(30/05/2023)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

5. Tên gói thầu và giá các gói thầu:

Stt Tên gói thầu Số lượng (tấn) Đơn giá (đồng/kg) Giá gói thầu (đồng)
1 Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
2 Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
3 Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
4 Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
5 Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
6 Gói thầu số 06: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.500 12.300 18.450.000.000
7 Gói thầu số 07: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Đông Thiệu tthuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
8 Gói thầu số 08: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.500 12.300 18.450.000.000
9 Gói thầu số 09: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
10 Gói thầu số 10: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
11 Gói thầu số 11: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
12 Gói thầu số 12: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
13 Gói thầu số 13: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
14 Gói thầu số 14: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000
15 Gói thầu số 15: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 1.000 12.300 12.300.000.000

 

6.  Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

9. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đăng tải E-HSMT Đăng tải E-HSMT kể từ tháng 6 năm 2023.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023.

12. Việc mở E-HSĐXKT: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

13. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

14. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

Giá trên đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được x+ay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG./.

 Các tin đã đưa ngày: