Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(30/05/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889289; 0258.3884578. Fax: 0258.3889239.

- E-mail: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu (đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ).

STT

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

Giá gói thầu

(đồng)

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, tỉnh Phú Yên

12.500.000.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, tỉnh Phú Yên

12.500.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên, tỉnh Phú Yên

12.500.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.500

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

18.750.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.500

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

18.750.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa

1.500

Chi cục Dự trữ Nhà nước Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

18.750.000.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

12.500.000.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

12.500.000.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.100 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

1.100

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

13.750.000.000

10

Gói thầu số 10: Cung cấp 900 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận

900

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận

11.250.000.000

Tổng cộng

11.500

 

143.750.000.000

2. Tiêu chuẩn chất lượng gạo: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 05/6/2023 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

 Các tin đã đưa ngày: