Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(30/05/2023)

 

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:

          - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

          - Địa chỉ: số 358 Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

          - Điện thoại: 0238 3 846 071            - Fax: 0238 8 601 909

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

          B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên, số hiệu gói thầu

Giá gói thầu (đã bao gồm 5% thuế GTGT) theo KHLCNT
  (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức
hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Tổng cộng

228.060.000.000

Ngân sách
Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Tháng 6/2023

Trọn gói

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho DTQG tối đa đến hết ngày 15/10/2023

1

Gói thầu số 01 - Mua 1.050 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Bắc Nghệ An

13.230.000.000

2

Gói thầu số 02 - Mua 1.250 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Bắc Nghệ An

15.750.000.000

3

Gói thầu số 03 - Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Yên Thành

12.600.000.000

4

Gói thầu số 04 - Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Yên Thành

12.600.000.000

5

Gói thầu số 05 - Mua 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Tây Nghệ An

12.600.000.000

6

Gói thầu số 06 - Mua 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Tây Nghệ An

15.120.000.000

7

Gói thầu số 07 - Mua 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Nghi Lộc

15.120.000.000

8

Gói thầu số 08 - Mua 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Nghi Lộc

15.120.000.000

9

Gói thầu số 09 - Mua 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Nghi Lộc

15.120.000.000

10

Gói thầu số 10 - Mua 1.600 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Vinh

20.160.000.000

11

Gói thầu số 11 - Mua 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Hồng Đức

15.120.000.000

12

Gói thầu số 12 - Mua 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Hồng Đức

15.120.000.000

13

Gói thầu số 13 - Mua 1.400 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh

17.640.000.000

14

Gói thầu số 14 - Mua 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Nam Hà Tĩnh

18.900.000.000

15

Gói thầu số 15 - Mua 1.100 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại các Chi cục DTNN: Bắc Nghệ An (300 tấn), Nghi Lộc (600 tấn), Vinh (200 tấn)

13.860.000.000


 

 Các tin đã đưa ngày: