Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 7.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

(30/05/2023)

 

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

        - Địa chỉ: Địa chỉ số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại:   02273831886 ; Fax:    02273838673, 02273831886

2. Các gói thầu: Cung cấp 7.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình cụ thể như sau:

Số TT

Gói thầu

Số lượng   (tấn)

Địa điểm nhập kho                                     

Chi cục DTNN

 
 

1

 Số 01

900

Kho dự trữ Đồng Tu- Chi cục DTNN Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 

2

Số 02

1.000

Kho dự trữ Quỳnh Hải- Chi cục DTNN Hưng Hà, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 

3

 Số 03

1.800

Kho dự trữ Cống Vực, Chi cục DTNN Đông Hưng, Xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

 

4

 Số 04

      1.800

Kho dự trữ Nê, Chi cục DTNN Kiến Hải, Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

 

5

Số 05

1.000

Kho dự trữ Minh Quang, Chi cục DTNN Vũ Thư, Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

 

6

 Số 06

   1.000

Kho dự trữ Minh Quang, Chi cục DTNN Vũ Thư, Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

 

TỔNG

  7.500

 

 
 

 

3. Tên dự án: Mua 7.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 tại Cục DTNN khu vực Thái Bình

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/05/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023,       

5. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

6. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

          7. Tổng mức đầu tư: 92.137.500.000 đồng.

        B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

STT

Gói thầu

Số lượng (tấn)

Giá gói thầu (đã có 5% thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Số 01

900

11.056.500.000  

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

E- HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải E-TBMT

- Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 26/6/2023.

- Thời điểm mở E- HSĐXKT: trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm dóng thầu

 

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Số 02

     1.000  

 

12.285.000.000  

3

Số 03

1.800

22.113.000.000  

4

Số 04

1.800  

22.113.000.000  

5

Số 05

1.000  

12.285.000.000  

6

Số 06

1.000

12.285.000.000  

Tổng

7.500

92.137.500.000  

 

 

 

 

 

 

 

  • Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.
  • Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế VAT, gạo có bao bì và giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho Dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Thái Bình ./.

 Các tin đã đưa ngày: